Grabin


Kościół w Grabinie

Pierwotnie drewniany, a w obecnym kształcie (charakterystyczna konstrukcja szachulcowa!) od 1776 roku. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1308 roku, ze spisu kościołów należących do diecezji poznańskiej.

Dwór w Grabinie

Powstał w pierwszej połowie XVIII wieku, wybudowany w stylu barokowym, przykryty dachem mansardowym był własnością znanego w tamtym czasie rodu Żychlińskich.