Łagów Lubuski


Zwany „Perłą Ziemi Lubuskiej”, osada o zachowanym średniowieczny układzie urbanistycznym z murami obronnymi, dwiema bramami miejskimi i XIV-wiecznym zamkiem Joannitów malowniczo położonym na przesmyku między dwoma jeziorami. W otoczeniu stare lasy bukowe i polodowcowe jeziora wchodzące w skład Łagowskiego Parku Krajobrazowego.

Znajdziemy tu także wiele ciekawych zabytków, między innymi:

  • zespół urbanistyczno-krajobrazowy,
  • kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, z XIV wieku, 1876 roku,
  • zespół zamkowy z murami obronnymi, z XIV wieku – zamek Joannitów, założony na planie czworoboku z narożną, wysoką na 35 metrów wieżą. Wewnątrz m. in. sala gotycka ze sklepieniem wspartym na jednym filarze i sala z barokowym kominkiem z około 1740 roku,
  • Brama Marchijska, zwana też Niemiecką lub Berlińską, murowano-szachulcowa, pochodząca z XVI-XVIII wieku, druga brama obronna Łagowa, w dolnej części murowana, w górnej szachulcowa,
  • Brama Polska, zwana też Poznańską, murowano-szachulcowa, jedna z obronnych bram Łagowa pochodząca z XV wieku, w XVI wieku.