Regulamin


REGULAMIN KOMPLEKSU KONFERENCYJNO – WYPOCZYNKOWEGO ANAPAUSIS

 1. Osoby wchodzące na teren Kompleksu Konferencyjno-Wypoczynkowego Anapausis mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. W Kompleksie przebywają i korzystają z jego usług osoby, które zgłosiły swój pobyt w recepcji. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. W dniu przyjazdu należy dokonać wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem. Opłata za pobyt w Ośrodku wraz z opłatą miejscową pobierana jest z góry. Nie korzystanie z któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 4. Przekazanie i odebranie domku/pokoju następuje w obecności personelu Kompleksu. Obejmujący domek/pokój w użytkowanie, sprawdzają jego wyposażenie, przyjmując odpowiedzialność materialną za braki lub uszkodzenia z ich winy.
 5. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia domku. W przypadku stwierdzenia braków, bądź uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 6. Nie uzgodnione z recepcją pozostanie w domku/pokoju po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu. Jeżeli domek/pokój nie zostanie zwolniony do godziny 11:00, naliczana jest opłata za następną dobę.
 7. Wcześniejszy wyjazd i rezygnacja z pobytu nie upoważnia Gościa do zwrotu wniesionych opłat.
 8. Za szkody w domu, stwierdzone po wyjeździe (w dniu wyjazdu), Gość zobowiązuje się przyjąć i opłacić fakturę z tytułu szkód.
 9. Goście korzystający z usług Kompleksu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń pracowników ośrodka.
 10. Kompleks nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka i Kąpieliska.
 11. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Kompleksu w godzinach 8:00-20:00.
 12. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umożliwiając sobie i innym należyty wypoczynek, pamiętając przy tym, że cisza nocna na terenie Kompleksu obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.
 13. Ze względu na położenie Kompleksu w lesie, w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym parkowanie pojazdów obowiązuje tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Parkowanie samochodów przy domkach, pokojach wiąże się z karą finansową (100zł/dzień) i mandatem nadleśnictwa.
 14. Właściciel Kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 15. Zabrania się wykonywania wszelkich regulacji technicznych, zmian przy systemie wentylacyjnym.
 16. Korzystanie z pieca w celu ogrzania domku, tylko na własną odpowiedzialność i po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem Użytkowania Piecyka Kominkowego, gdzie są zawarte punkty dotyczące jego przeznaczenia.
 17. Troska o niedopuszczenie do pożaru dyktuje konieczność bezwzględnego przestrzegania następujących zasad: *całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich domkach; * zakaz palenia chrustem i szyszkami w kominkach; *używanie grilla zgodnie z jego przeznaczeniem i w odpowiednim do tego miejscu (poza tarasem); *nie rozniecania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych; *nie pozostawianie nie wygaszonych zapałek, papierosów; * odbiorniki energii elektrycznej (np. żelazko, kuchenka elektryczna) nie mogą pozostawać włączone bez dozoru;
 18. Zezwalamy na pobyt w Kompleksie zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy i w kagańcu. W przypadku zdarzenia związanego ze zwierzęciem pełną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele. Zwierzęta mogą przebywać na plaży tylko w wyznaczonych miejscach. W związku z przepisami sanepidu, nie wolno przebywać z psami na plaży.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Kompleksie dozwolony pod opieką osób dorosłych. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 20. W domkach, w których przebywają tylko dzieci i młodzież do lat 18, kominki służą jako dekoracja. Odpowiedzialność za dzieci i młodzież ponoszą opiekunowie, osoby dorosłe.
 21. Za bezpieczeństwo dzieci w domku, na placu zabaw, w miejscu przeznaczonym do kąpieli i na terenie Kompleksu odpowiedzialni są rodzice.
 22. Za rzeczy pozostawione w domkach, Kompleks nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 23. Kompleks może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin.
 24. Kompleks może odmówić przyjęcia osób, które są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub zachowują się w sposób agresywny.
 25. Osoby w rażący sposób naruszające ciszę i spokój innych gości mogą być usunięte z Kompleksu bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobyt.
 26. Niedostosowanie się do poleceń kierownictwa i obsługi oraz brak przestrzegania regulaminu skutkuje opuszczeniem Kompleksu, bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobyt.
 27. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Kompleksu należy zgłaszać w recepcji.
 28. Osoby znajdujące się na terenie Kompleksu Anapausis wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu przez pracownika Kompleksu  dla celów marketingowych.
 29. Wejście na teren Kompleksu Konferencyjno-Wypoczynkowego Anapausis jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku – informacja o wysokości wskazana jest przy składaniu rezerwacji na podstawie długości pobytu. Termin wpłaty zadatku oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa.

Płatność za rezerwację przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl

Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia.

Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych