Świebodzin i okolice


Świebodzin

Miasto na Pojezierzu Łagowskim, gdzie obejrzeć można wiele zabytków (m.in. Kościół parafialny św. Michała, dawna szkoła parafialna, zamek, mury miejskie i ratusz)  oraz do niedawna jeszcze najwyższy na świecie Pomnik Chrystusa Króla. W mieście odwiedzić można również muzeum regionalne z ciekawym działem przyrodniczym, historycznym i wystawą Przyroda Ziemi Lubuskiej.

Gościkowo – Paradyż

Pocysterski zespół klasztorny z XIII w. z bogatym, głównie barokowym wyposażeniem i interesującym muzeum.