Wycieczki


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZOBACZENIA CIEKAWYCH MIEJSC W REGIONIE… WARTO!

Ośrodek ANApausis specjalnie na życzenie naszych Gości zajmuje się organizacją wycieczek.

Oferujemy organizację transportu jak również przewodnika.

CENY są ustalane indywidualnie.

Szczególnie polecamy wycieczki do Drezna, Berlina, Tropical Islands (największa wyspa tropikalna na lądzie).

Jesteśmy tylko 20km od figury Chrystusa Króla w Świebodzinie. 

Lubuskie to przede wszystkim ogromne połacie lasów i jezior sprzyjające wędrówkom, grzybobraniu, wędkarstwu oraz agroturystyce.

O atrakcyjność regionu, oprócz samej przyrody, zadbali archeologowie prowadzący wykopaliska. Stąd też powstały tutaj takie ośrodki jak np. Muzeum Archeologiczne w Świdnicy posiadające eksponaty z czasów średniowiecza oraz starożytności, można też znaleźć takie perełki jak zbiór obrazów trumiennych Muzeum w Międzyrzeczu. Lubuskie to ogromne połacie lasów i jezior sprzyjające wędrówkom, grzybobraniu, wędkarstwu oraz agroturystyce.

Za tzw. Perłę Ziemi Lubuskiej uważa się miejscowość Łagów, która – jak większość województwa – leży pośród lasów i jezior. Najstarsza część miejscowości została wybudowana na przesmyku między dwoma jeziorami Trześniowskim i Łagowskim. Dzięki temu położeniu już w średniowieczu Łagów był grodziskiem obronnym. Przyjeżdżając tutaj warto zobaczyć nie tylko zamek Joannitów, ale również dawne wsie templariuszy – Boryszyn, Wielowieś i Templewo.

Oprócz zbieractwa, łowiectwa czy plażowania można tutaj ciekawie spędzać czas, biorąc udział w imprezach kulturalnych. Najważniejsze to organizowane od ponad 30 lat w czerwcu: Plenery Malarskie w Łagowie oraz Lubuskie Lato Filmowe ściągające licznie ludzi kina i jego miłośników.

DLA CIEKAWYCH … WARTE ZOBACZENIA

– Międzyrzecki Rejon Umocniony, MRU,

 • Międzyrzecki Rejon Umocniony, MRU – system umocnień stworzony przez Niemców w latach 1934–1944 dla ochrony wschodniej granicy (Bramy Lubuskiej i przedmościa odrzańskiego). W skład systemu wchodzą między innymi jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. Obecnie znajduje się na terenie Polski i ciągnie od okolic Skwierzyny przez Kaławę, Wysoką, Boryszyn (okolice Międzyrzecza) na południe aż do Odry. Podziemia odcinka centralnego MRU są obecnie rezerwatem nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tys. osobników należących do 12 gatunków. Łączną długość podziemnych korytarzy szacuje się na około 32–35 km.

– Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie, LMW,

 • Lubuskie Muzeum Wojskowe położone 15 km od Zielonej Góry, jest historyczno-wojskową placówką muzealną o zasięgu ponadregionalnym, jedyną w swej specjalności na terenie Środkowego Nadodrza.

Lubuskie Muzeum Wojskowe – czołowa dzisiaj w swej działalności placówka w kraju, zajmuje się przede wszystkim historią Wojska Polskiego w XX wieku, stąd też większa część zbiorów, jak i ekspozycje oraz wystawy czasowe są poświęcone temu okresowi.

Muzeum prezentuje następujące EKSPOZYCJE STAŁE:

– „Żołnierz Polski – 1914-1945” (z unikatową w polskim muzealnictwie częścią pt. „Polskie kobiety – żołnierze”)

– „Wojsko Polskie po 1945 roku”

– „Dawna broń”

– „Skansen fortyfikacyjny” to pawilonowa i plenerowa ekspozycja prezentująca ciężką broń i sprzęt wojskowy z II wojny światowej i czasów powojennych, w tym samoloty i śmigłowce (ekspozycja również unikatowa w muzealnictwie polskim).

– Palmiarnia, Zielona Góra,

 • „Palmiarnia” to nie tylko obiekt z tropikalną roślinnością. To również lokal, który prowadzi działalność gastronomiczną. Ten fakt wyróżnia nas z innych, podobnych obiektów w kraju i za granicą.

– Muzeum Ziemi Lubuskiej, np. Muzeum Dawnych Tortur,

 • Muzeum znajduje się ono w gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Jest to największa w Polsce stała galeria prezentująca historię tortur. Na ekspozycji w mrocznych muzealnych piwnicach zaprezentowano interesujący zbiór przedstawiający rekwizyty używane podczas procesów o czary oraz egzekucji skazańców. Wystawę wzbogacają cenne grafiki Roberta Jurgi wykonane specjalnie dla muzeum z uwzględnieniem dawnej ikonografii. Ekspozycja Muzeum Dawnych Tortur nierozerwalnie łączy się z dziejami Zielonej Góry, gdzie połowie XVII wieku spalono na stosie kilkadziesiąt kobiet posądzonych o czary.

– Skansen w Ochli, Muzeum etnograficzne,

 • Na obszarze 13 ha zgromadzono i objęto ochroną ponad 60 zabytkowych obiektów architektury wiejskiej (wśród nich dwa unikatowe: wieża winiarska z XVIII w. z Budachowa i najstarszy w Polsce drewniany obiekt mieszkalny z Potrzebowa datowany na 1675 rok)

 • Prezentowane tu są różne typy architektury ludowej czterech sąsiadujących ze sobą regionów etnograficznych: Zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Wschodnich Łużyc, obszaru środkowo – lubuskiego oraz historycznej Bukowiny. W zabudowie „skansenowskiej wsi” wykorzystano zastany układ dróg, pól, łąk, lasów i wód. W przestrzeni tej prowadzone są tradycyjne uprawy polowe zgodne z płodozmianem (żyto, owies, ziemniaki oraz uprawy chmielu, wikliny i winorośli). Wnętrza zabytkowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych prezentują tradycyjną kulturę materialną mieszkającej tu ludności autochtonicznej, jak i powojennych osadników z uwzględnieniem ich regionalnego zróżnicowania i przerwanej ciągłości kulturowej. Znaczną część zbiorów prezentowanych na ekspozycjach stanowią dawne sprzęty rolnicze, meble, tradycyjne tkaniny i ubiory ludowe (dąbrowieckie, zbąszyńskie, łowickie, opoczyńskie, bukowińskie, lwowskie, wileńskie, łemkowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, poleskie itd.). Są to głównie wyroby rękodzielnicze, które świadczą o kunszcie, umiejętnościach, poczuciu piękna i wykorzystaniu środowiska naturalnego dla zaspokojenia potrzeb bytowych i estetycznych mieszkańców wsi. Stanowią one jeden z ważniejszych materialnych wyznaczników dziedzictwa regionalnego .Muzeum posiada w zbiorach bogatą kolekcję współczesnej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz utrzymuje szerokie kontakty z twórcami działającymi w regionie.

– Łagów Lubuski,

 • Perła Ziemi Lubuskie, zwiedzanie, imprezy muzyczne…

– Drzonków (jazda konna, basen kryty, strzelanie z broni pneumatycznej…)

 • Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

– Muzeum archeologiczne w Świdnicy,

 • Budynek Muzeum to renesansowy pałac z XVII wieku, będący niegdyś własnością rodziny Kietliczów, zaprojektowany przez włoskiego architekta Alberta Antonio z Urbino.

 • Ekspozycje archeologiczne to ogółem 4 wystawy stałe:

Obrona granicy zachodniej Państwa Polskiego za panowania Piastów

Gospodarka ludności w średniowieczu na Środkowym Nadodrzu

Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu

Wicina – gród metalurgów sprzed 2500 lat

Tematyka tych zbiorów dotyczy historii naszego regionu. Wystawa czasowa przedstawia rezultaty przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch sezonów badań wykopaliskowych.

– DAG Krzystkowice, czyli fabryka dynamitu z okresu II WŚ.

 • Lasy w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego kryją ogromny kompleks żelbetowych obiektów- są to pozostałości po niemieckiej fabryce zbrojeniowej powstałej w latach 30. pod okrytym tajemnicą kryptonimem “Ruuester’ (Wiąz). Kompleks posiadał bardzo rozbudowaną sieć betonowych dróg i torowisk. Cały teren był na tyle pilnie strzeżony, że nawet pracownicy w drodze do swojego miejsca pracy nie mogli rozglądać się po okolicy. Kombinat posiadał między innymi własną oczyszczalnie ścieków, jednak nie powstała ona dla ochrony środowiska, ogromna ilość nieoczyszczonych chemicznych ścieków mogła zdradzić położenie fabryki.